Vi er uddanndet i ICDP

Personalet i Dagmargården har i 2014 gennemført ICDP- uddannelsen.
Denne uddannelse understøtte den inkluderende og anerkendende tilgang til det enkelte barn.
Ligeledes er ICDP en opkvalificering således, at personalet bliver bedre til at evaluerer deres egen praksis. Derved kan vi opleve, at alle børn udfordres og understøttes ud fra barnets behov og ønsker.
Nedenstående forklare kort hvad ICDP er.

Hvad er ICDP?
ICDP er en forkortelse af International Child Development Program.
Programmet er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide. Programmet er et ”hverdagsprogram” – et værktøj, som kan bruges af alle, der arbejder med børn og unge.
Programmet er bl.a. udviklet på baggrund af Marte Meo og den nyere forskning inden for udviklingspsykologien.

En pædagogisk metode, hvor der lægges vægt på samspillet mellem barn og voksen (relationen de har sammen), og hvor den voksne tager udgangspunkt i barnets ressourcer og ønsker, i stedet for barnets problemer og mangler. ICDP metoden træner lydhørhed og empati hos omsorgsgiveren.
Metoden består af 8 bud på hvad godt samspil er. (Se de 8 samspilstemaer)
Gennem videosupervision trænes temaerne, og ”stjernestunder”” findes. En stjernestund  er, hvor der er en særlig god kontakt mellem barn og voksen. Barnet føler sig anerkendt og kan mærke, at det bliver holdt af. Barnets selvværd styrkes.