Bamserne

Bamserne er en børnehavegruppe med ca. 16 – 24 børn i alderen 3-5 år. Der er tilknyttet 2 pædagoger  og 3 medhjælpere.

I vores pædagogiske arbejde lægger vi bl.a. vægt på følgende, at:

  • Børnene efterhånden bliver selvhjulpne
  • De får selvtillid og føler sig trygge
  • De respekterer hinanden og hinandens grænser
  • De lære at indgå i sociale relationer
  • De får alderssvarende udfordringer
  • Vi ser og hører det enkelte barn
  • Vi er tydelige voksne, som børnene “kan regne” med
  • Vi har et godt forældresamarbejde
  • Leg og venskaber er i fokus

Stuefolder

Direkte tlf. nr: 93 63 29 04

Nyhedsbrev