Spirerne

Spirerne er en småbørns gruppe,  med 8-10 børn i alderen 2-3 år.
Til gruppen er tilknyttet 2 pædagoger og 1 medhjælper på fuld tid.
Gruppen kan godt have tilknyttet børn der er fyldt 3 år, idet flytningen til en anden stue vil være afhængig af barnets udviklingstrin og parathed.

I vores pædagogiske arbejde lægger vi bl.a. vægt på følgende, at:

  • Børnene efterhånden bliver selv hjulpne
  • De får selvtillid og føler sig trygge
  • De respekterer hinanden og hinandens grænser
  • De lære at indgå i sociale relationer
  • De får aldersvarende udfordringer
  • Vi ser og hører det enkelte barn
  • Vi er tydelige voksne, som børnene “kan regne” med
  • Vi har et godt forældersamarbejde
  • Leg og venskaber er i fokus

Stuefolder

Direkte tlf. nr: 93 63 29 07

Nyhedsbrev