Definition og anvendelse af barneperspektiv

At vi som organisation kan tilrettelægge hverdagen ud fra børnenes interesse, behov for udfordringer og deres evne til at blive med-inddraget. (Den anerkendende tilgang)
Barneperspektivet kan understøtte en dynamisk tilgang til de pædagogiske aktiviteter, med barnets behov i centrum her og nu, frem for en statisk tilgang, hvor vi f. eks. I januar måned definerer hvad der skal ske af tiltag i f.eks. marts måned.
Et eksempet på et Barneperspektiv kunne være:

At se verden med barnet øjne og se sig selv ” lidt ude fra” 
”At kunne identificere sig med barnet. At hvert enkelt barn med dennes forskelligheder og ideer får plads i fællesskabet, at man gennem iagttagelse og aktiv lytning finder frem til hvor barnets ressourcer er. At vi alle via relationerne er aktive med- skabere af hverdagen. 
At du som voksen er autentisk som den du er over for det enkelte barn. ”