Gruppedeling af børn efter alder og udvikling

Dagmargården har 7 grupper.

Stueetagen:
I stueetagen er der 2 børnehavegrupper. Mariehønsene og Bamserne,der har børn i alderen 3 – 5 år.

Første sal:
På første sal er der 2 vuggestuegrupper Tumlingerne og Tusindfryd der har børn i alderen 0 – 2 år.
Da de fleste af vores vuggestuebørn sover ude, er der udgang til sove altan.

Desuden er der på etagen 2 småbørnsgrupper, Sommerfuglene og Spirerne, der har børn i alderen 2-3 år.

Da vuggestuebørnene/småbørnsgrupperne får mad, er der køkken på første sal.

Anden sal:
På anden sal bor gruppen af kommende skolebørn. Det er børnene fra 5-6 år.
Her tilrettelægges de pædagogiske tiltag med udgangspunkt i, at gøre vores børn skoleparate.