Larverne

Larverne er en gruppe for børn i alderen 0 til 3 år. Vi er 15 børn og 5 faste
voksne. Der kan være yderligere voksne i form af f.eks. praktikanter.
Vi råder over 2 grupperum. For at tilgodese det enkelte barns behov, inddeler
vi hver dag børnene i mindre grupper efter alder eller udvikling.

I vores pædagogiske arbejde lægger vi bl.a. vægt på følgende, at:

  • Børnene efterhånden bliver selv hjulpne
  • De får selvtillid og føler sig trygge
  • De respekterer hinanden og hinandens grænser
  • De lære at indgå i sociale relationer
  • De får aldersvarende udfordringer
  • Vi ser og hører det enkelte barn
  • Vi er tydelige voksne, som børnene “kan regne” med
  • Vi har et godt forældersamarbejde
  • Leg og venskaber er i fokus

Stuefolder

Nyhedsbrev

Direkte tlf. nr.: 93 63 29 01