Personale

Dagmargårdens personale

Pædagogisk personale:

Dagmargården har et velkvalificeret personale. Personalegruppen består af såvel pædagoger som medhjælpere udover deres forskellige uddannelser og deraf kompetancer har vi en bred aldersfordeling.

Ledelse:

Ledelsen er : leder Lene Munk- Andersen, samt Jane Stenled som er ansat som Souchef.

Øvrige medarbejdere:

Til de praktiske har vi ansat en pedel.Til de rengørings mæssige opgaver har vi ansat  Sandor`s Rengøring.

I køkkenet har vi ansat en køkkenassistent. Dagmargården laver hver dag mad til vuggestuebørnene.

Der vil også i perioder være tilknyttet studerende fra Jelling seminarium.

Personale billeder