Vision

“Dagmargården er en anerkendende arbejdsplads med høj arbejdsglæde og engagement.
Dagmargården arbejder inkluderende med fokus på at se muligheder frem for begrænsninger.
Dagmargården er Fredericia´s bedste dagtilbud, som via nærvær og tryghed skaber de bedste læringsmiljøer for alle børn.”