Bestyrelsen

Dagmargårdens bestyrelse:

Dagmargårdens bestyrelse består af  5-7 medlemmer.
Heraf skal min. 4 være forældrerepræsentanter, der vælges for en 2-årig periode.
Forældrerepræsentanterne  er forpligtet til at supplere bestyrelsen med 3 selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer, der ikke har børn i Dagmargården, hvilket skal sikre at de nødvendige kompetencer er tilstede i bestyrelsen.
Den samlede bestyrelsen skal sikre, at institutionen drives økonomisk forsvarlig og de er den myndighed, som udstikker de overordnede pædagogiske og økonomiske rammer for institutionen.

Den daglige ledelse deltager i bestyrelsens møder, uden at være medlemmer af bestyrelsen. Det er ledelsens opgave at vejlede og orienterer om alle forhold i Dagmargården således at bestyrelsen kan træffe kompetente beslutninger.

Medarbejdergruppen er repræsenteret i bestyrelsen med 1 repræsentant..

 

 

 
Bestyrelsens sammensætning:

Selvsupplerende:

Formand: Niels Aaquist – n.aaquist@post.tele.dk

Selvsupplerende medlem:Ellen Margrethe Tingskov Nielsen  emtnielsen@gmail.com

Selvsupplerende medlem: Hanne B Pedersen – boetkerlind@gmail.com

Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer:

Næstformand: Renee Olsen – Reneeolsen89@hotmail.com

Medlem: Daniel  Hussmann – daniel_huusmann@hotmail.com

Medlem: Julie Høegh  – Julie.hj@live.dk

Medlem:Trine Mayland   tt-mayland@hotmail.com

Suppl; :Simone Jønsson  simonel1991@hotmail.com

Suppl:Michelle Nymann michellenymann@outlook.dk

Ledelsen:
Lene Munk-Andersen,  leder –  dglm@dagmar-gaarden.dk

Jane Stenled , Souschef –  dgjs@dagmar-gaarden.dk

Personalerepræsentant:
Tina Christensen – tina27christensen@hotmail.com